Jogtudományi Közlöny 2015/11

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány:

  • Kónya István: Az új Btk., valamint a bíróságok jogalkalmazásának egysége
  • Cseporán Zsolt – Kocsis Miklós: A jog hatékonyságának alkotmányjogi dimenziói
  • Pfeffer Zsolt: A nullum tributum sine lege elve
  • Szilágyi Emese: Mennyit ér a közszolgáltatás? A szemétszállítási díjakkal szemben támasztható alkotmányos követelmények

Szemle

  • Tilk Péter – Kovács Ildikó: Gondolatok a kellő felkészülési idő számításának kezdőpontjáról

Jogirodalom-jogélet

  • Vörös Imre: Egy és fél: amerikanizálódás – szociális piacgazdaság – európai közgazdaságtan
  • Szilágyi János Ede: Fodor László: Klímavédelem az energiajogban – szabályozási modellek Németországból c. könyvéről