Új Magyar Közigazgatás 2015/4

Olvasási idő: 2 – 4 perc

Tanulmányok

 • Boros Anita: A közigazgatási eljárásjog az Európai Unió jogában – első lépések az egységes uniós közigazgatási eljárásjog felé
 • Hajas Barnabás – Pátkai Nándor: Az általános közigazgatási eljárási szabályok jelentősége a közigazgatási eljárási kódex újraszabályozása tükrében
 • Balogh Györgyi: Gondolatok a közigazgatás reformjáról
 • Szabó Tamás: A várossá nyilvánítás kérdésköre 2015 után – elmúlt negyedszázad kapcsolódó folyamatainak értékelése
 • Révész Éva Erika: Szervezeti szintű teljesítménymenedzsment a hazai közigazgatás ügynökség-típusú szervezeteiben

Interjú

 • Fazekas Mariann: Az elmélet és a gyakorlat ötvözete – Interjú a 80 éves Dr. Ficzere Lajos professzor emeritussal

Fórum

 • Darák Péter: A közigazgatási bíráskodás jövőbeni irányai
 • Budai Balázs Benjámin: a helyi közszolgáltatások fejlesztésének jövője, az elmúlt 25 év tükrében
 • Letenyei Róbert: Ügyintézési határidő és az állampolgár
 • Varga Ádám: Irányítószámok a közigazgatás szürke zónájában
 • Tóth László: A vállalkozó önkormányzat

Szakmai kérdések és válaszok

 • Szmetana György: A helyi adóztatás 25 esztendeje

Közigazgatás bírósági kontrollja

 • Lehóczki Balázs – Széplaki-Nagy Gábor – Balogh Zsolt – Darák Péter – Szabó Annamária: Felsőbírósági jogesetek

Portré

 • Gyergyák Ferenc: Dr. Zongor Gábor, a Deák Ferenc Jogász Díj 2015. évi díjazottja
 • Gyergyák Ferenc: Kiss-Fehér Katalin

Könyvismertető

 • Vásárhelyi Árpád: Mi a teendő? avagy Stumpf István: Erős állam – alkotmányos korlátok c. könyvének recenziója
 • Bujtor Klára –  Vincze Anna Réka: Recenzió Csörgits Lajos: “A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása” című könyvéről

Események

 • Barta Péter- Gazsó Gábor – Hajdú Viktor – Juhász Imre – Juhász Kitti Katalin – Kovács Kinga – Szkiba Tamás: Nemzetközi adójogi csereszeminárium a határon átnyúló adományozás és a közösségi általános forgalmi adó ügyletek témájában
 • Gergyák Ferenc: XXIII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia