Magyar Közlöny 2015/196

Olvasási idő: 4 – 7 perc

399/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet: Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről – 26203

400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról – 26208

401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet: A kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről – 26227

402/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról – 26227

403/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 26253

404/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet: A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 26254

405/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet: Egyes iparszabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 26257

406/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet: A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 26263

407/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet: A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 26264

408/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet: A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 26269

409/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet: A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 26269

410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet: A Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 26270

66/2015. (XII. 15.) BM rendelet: A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról – 26273

531/2015. (XII. 15.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 26275

532/2015. (XII. 15.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 26275

533/2015. (XII. 15.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 26276

534/2015. (XII. 15.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 26277

535/2015. (XII. 15.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 26277

536/2015. (XII. 15.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 26278

537/2015. (XII. 15.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 26278

538/2015. (XII. 15.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 26279

1937/2015. (XII. 15.) Korm. határozat: Egyes állami tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének rendezéséről – 26279

1938/2015. (XII. 15.) Korm. határozat: A kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről – 26280

1939/2015. (XII. 15.) Korm. határozat: Az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről – 26280

1940/2015. (XII. 15.) Korm. határozat: A Demokrácia Központ Közalapítvány – Tom Lantos Intézet feladatellátásához szükséges feltételek biztosításáról – 26280

1941/2015. (XII. 15.) Korm. határozat: A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2015. évi programstratégiájáról – 26281

1942/2015. (XII. 15.) Korm. határozat: A közfinanszírozású támogatások ellenőrzésével, rangsorolásával és értékelésével összefüggő egyes személyügyi kérdések rendezéséről – 26285

1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 26285

1944/2015. (XII. 15.) Korm. határozat: Az Európai Unió Afrikából kiinduló migráció kiváltó tényezőinek kezelésére létrehozott Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alapjához való kiegészítő magyar hozzájárulásról – 26287

1945/2015. (XII. 15.) Korm. határozat: A 2016. évi Antalyai Botanikai Világkiállításon történő magyar részvételről – 26287

116/2015. (XII. 15.) ME határozat: Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról – 26288

Letölthető PDF-ben.