Magyar Közlöny 2015/197

Olvasási idő: 5 – 8 perc

2015. évi CCXII. törvény: Egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról – 26291

2015. évi CCXIII. törvény: A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról – 26297

411/2015. (XII. 16.) Korm. rendelet: Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról – 26299

2/2015. (XII. 16.) MK rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról – 26301

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet: A borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről – 26306

82/2015. (XII. 16.) FM rendelet: Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról – 26311

83/2015. (XII. 16.) FM rendelet: A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről – 26312

34/2015. (XII. 16.) NGM rendelet: Az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról és államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról – 26319

1004/2015. (XII. 16.) AB Tü. határozat: Az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról – 26339

35/2015. (XII. 16.) AB határozat: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2012. március 1-jétől 2014. június 30-ig hatályos 118. § (8) bekezdésének első mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és alkalmazhatóságának kizárásáról – 26340

36/2015. (XII. 16.) AB határozat: A „Földet a gazdáknak!” Program keretében az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozat 2. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 26352

59/2015. (XII. 16.) OGY határozat: Az ENSZ Közép-afrikai Köztársaságbeli Többdimenziós Integrált Stabilizációs Missziójában (”MINUSCA”) történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról – 26378

60/2015. (XII. 16.) OGY határozat: Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához (EUTM Somalia) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló beszámoló elfogadásáról – 26378

61/2015. (XII. 16.) OGY határozat: A Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről (2013. február – 2015. február) szóló beszámoló elfogadásáról – 26378

1946/2015. (XII. 16.) Korm. határozat: Az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1289/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról – 26379

1947/2015. (XII. 16.) Korm. határozat: Egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról – 26379

1948/2015. (XII. 16.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0015 azonosító számú („Szeged–Hódmezővásárhely között a tram-train közlekedés bevezetéséhez szükséges előkészítő munkák elvégzése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről, valamint a kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról – 26382

1949/2015. (XII. 16.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0012 azonosító számú („Budapest I. kerület, Budavár Csikós udvar – Nyugati kert mélygarázs és felvonók építése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről – 26385

1950/2015. (XII. 16.) Korm. határozat: A KÖZOP-1.5.0-09-11-2015-0013 azonosító számú („TEN-T közúti hálózat közlekedésbiztonságának, szolgáltatási színvonalának, fenntarthatóságának javítását célzó, az üzemeltetési, fenntartási telephelyek fejlesztése KÖZOP keretében-Szombathelyi Mérnökségi telep fejlesztése, Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése, Szolnoki Mérnökségi Telep fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről, szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról – 26387

1951/2015. (XII. 16.) Korm. határozat: A KÖZOP-1.5.0-09-11-2014-0024 azonosító számú [„Tengelysúly- és össztömegmérő állomás kiépítése az M7 autópálya 192 km szelvényében lévő kétoldali pihenőhelyen (Zalakomári pihenő)” című] projekt támogatásának növeléséről, valamint szakaszolásáról – 26389

1952/2015. (XII. 16.) Korm. határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-11 jelű („Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása” című) konstrukció keretében a „MÁV Zrt. vasúti közlekedéssel összefüggő projektje” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, valamint akciótervi nevesítéséről – 26391

 Letölthető PDF-ben.