Magyar Közlöny 2015/200

Olvasási idő: 3 – 5 perc

53/2015. (XII. 21.) MNB rendelet: A Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról szóló 40/2014. (X. 29.) MNB rendelet módosításáról – 26481

54/2015. (XII. 21.) MNB rendelet: A technikai kamatláb maximális mértékéről – 26528

70/2015. (XII. 21.) BM rendelet: Az egységes elektronikuskártya-kibocsátás engedélyezésére irányuló hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról, az ezzel kapcsolatos egyes díjak megállapításának szabályairól, valamint az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló hatósági eljárás díjmentességéről – 26529

71/2015. (XII. 21.) BM rendelet: A Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Beregi árapasztó tározó és a Lónyai árapasztó fióktározó területével érintett földrészletek jegyzékéről szóló 50/2014. (XI. 25.) BM rendelet módosításáról – 26531

72/2015. (XII. 21.) BM rendelet: A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 19/2015. (V. 29.) BM rendelet módosításáról – 26535

73/2015. (XII. 21.) BM rendelet: A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól – 26539

74/2015. (XII. 21.) BM rendelet: A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról – 26543

86/2015. (XII. 21.) FM rendelet: A Jeli arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 109/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról – 26546

87/2015. (XII. 21.) FM rendelet: A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról – 26548

88/2015. (XII. 21.) FM rendelet: A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet módosításáról – 26550

15/2015. (XII. 21.) HM rendelet: A lakhatással összefüggő egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról – 26553

16/2015. (XII. 21.) HM rendelet: A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról – 26562

17/2015. (XII. 21.) HM rendelet: A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról – 26565

37/2015. (XII. 21.) IM rendelet: A bűnügyi nyilvántartási rendszerrel, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról – 26566

38/2015. (XII. 21.) IM rendelet: A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési követelményeiről – 26573

39/2015. (XII. 21.) IM rendelet: Az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 26573

Letölthető PDF-ben.