Magyar Közlöny 2015/201

Olvasási idő: 4 – 6 perc

2015. évi CCXIV. törvény: A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről – 26595

2015. évi CCXV. törvény: A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról – 26601

2015. évi CCXVI. törvény: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról – 26650

2015. évi CCXVII. törvény: Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és egyes adótörvények módosításáról – 26651

2015. évi CCXVIII. törvény: Egyes közjogi jogi személyekkel összefüggő törvények módosításáról – 26652

2015. évi CCXIX. törvény: A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról – 26654

2015. évi CCXX. törvény: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról – 26657

2015. évi CCXXI. törvény: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról – 26659

55/2015. (XII. 22.) MNB rendelet: A teljes költségmutató számításáról és közzétételéről – 26663

56/2015. (XII. 22.) MNB rendelet: Az életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemeiről – 26673

57/2015. (XII. 22.) MNB rendelet: Az anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az anticiklikus tőkepufferráta mértékéről – 26675

58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet: A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről – 26676

75/2015. (XII. 22.) BM rendelet: A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 26703

76/2015. (XII. 22.) BM rendelet: Egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 26711

77/2015. (XII. 22.) BM rendelet: Egyes, az Országgyűlési Őrség hivatásos állományára vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról – 26765

89/2015. (XII. 22.) FM rendelet: Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól – 26772

90/2015. (XII. 22.) FM rendelet: Az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, valamint alhaszonbérbe adásának részletes feltételeiről – 26787

18/2015. (XII. 22.) HM rendelet: A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról – 26790

19/2015. (XII. 22.) HM rendelet: Egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről – 26798

20/2015. (XII. 22.) HM rendelet: Egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról – 26799

40/2015. (XII. 22.) IM rendelet: A közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 26801

71/2015. (XII. 22.) NFM rendelet: A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet és az egyes légiközlekedéssel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 65/2015. (XI. 13.) NFM rendelet módosításáról – 26804

 Letölthető PDF-ben.