Magyar Közlöny 2015/202

Olvasási idő: 5 – 8 perc

2015. évi CCXXII. törvény: Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól – 26809

2015. évi CCXXIII. törvény: Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról – 26859

2015. évi CCXXIV. törvény: Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról – 26885

2015. évi CCXXV. törvény: Egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról – 26915

2015. évi CCXXVI. törvény: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról – 26934

2015. évi CCXXVII. törvény: Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosításáról – 26940

2015. évi CCXXVIII. törvény: A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról – 26941

413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet: Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 26946

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet: A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól – 26992

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről – 27013

416/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet: A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatásról – 27019

417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet: Egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról – 27022

418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet: Egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 27034

419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – 27039

420/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról – 27056

421/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet: A tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól – 27057

422/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet: Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról – 27059

423/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet: A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ közötti úthasználati díjelszámolásról, valamint az útdíjfizetési rendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 27060

424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet: A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról – 27060

425/2015. (XII. 23.) Korm rendelet: A Nemzeti Akkreditáló Testület megszűnéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról – 27065

426/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet: A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 27067

427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet: A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 27073

428/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet: A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 27078

56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról – 27080

91/2015. (XII. 23.) FM rendelet: A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet módosításáról – 27084

41/2015. (XII. 23.) IM rendelet: Egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról – 27091

1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: Az Akkreditálási Tanácsról – 27093

1957/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elfogadását követő feladatokról – 27094

Letölthető PDF-ben.