Magyar Közlöny 2015/203

Olvasási idő: 6 – 10 perc

429/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet: A KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 27098

57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról – 27100

78/2015. (XII. 23.) BM rendelet: Az arcképelemző rendszer működtetésének részletes szabályairól – 27102

79/2015. (XII. 23.) BM rendelet: A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról – 27107

80/2015. (XII. 23.) BM rendelet: A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról – 27108

81/2015. (XII. 23.) BM rendelet: Egyes miniszteri rendeleteknek a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításával, a szabálysértési statisztikai adatszolgáltatással és a szabálysértési jogsegéllyel összefüggő módosításáról – 27109

92/2015. (XII. 23.) FM rendelet: A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosításáról – 27118

93/2015. (XII. 23.) FM rendelet: Egyes, a nitrátszennyezéssel szembeni védelemmel és a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos rendeletek módosításáról – 27121

94/2015. (XII. 23.) FM rendelet: Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 27125

95/2015. (XII. 23.) FM rendelet: Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásával, valamint a sertésfeldolgozás támogatásával kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról – 27129

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet: A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról – 27130

97/2015. (XII. 23.) FM rendelet: A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet, valamint az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosításáról – 27133

35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet: A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 27155

1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: A központi hivatalok és a költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról – 27176

1959/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: A járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítéséről, valamint az ehhez szükséges hatáskör-racionalizálásról – 27177

1960/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: Az egyes kiemelt kormányzati intézkedésekről és aktuális döntésekről szóló tájékoztató tevékenység keretében felmerülő feladatokról – 27179

1961/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: Az állami tisztviselői kar létrehozásáról – 27179

1962/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: A Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest Főváros Önkormányzata által a 2024. évi XXXIII. Olimpiai Játékok, valamint a XVII. Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal összefüggő egyes további intézkedésekről – 27180

1963/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: A martonvásári agrár-innovációs centrum (a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont új kutatási tömbje) kialakításával és egyes agrárturisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről – 27182

1964/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: A Magyar Gyermekonkológiai Hálózat támogatásáról – 27183

1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról – 27185

1966/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: Az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról – 27186

1967/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kötött segélyhitelezés jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról – 27186

1968/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2015. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról – 27187

1969/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: A Miniszterelnökség költségvetési fejezet 2014. évi költségvetési maradványa egy részének felhasználásáról – 27189

1970/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról – 27191

1971/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezet részére történő előirányzat-átcsoportosításról – 27193

1972/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról – 27195

1973/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 27197

1974/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2015. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 27199

1975/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2015. novemberi és decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 27201

1976/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: A Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság kormányhatározat alapján történő egyedi kutatás-fejlesztési támogatásáról – 27204

1977/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: A Nemzeti Kastélyprogrammal és a Nemzeti Várprogrammal kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az ezekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról – 27204

1978/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: A közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak finanszírozásához és középtávú működtetéséhez szükséges intézkedésekről – 27207

1979/2015. (XII. 23.) Korm. határozat: A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2015. novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 27208

Letölthető PDF-ben.