Magyar Közlöny 2016/14

Olvasási idő: 2 – 3 perc

6/2016. (II. 8.) Korm. rendelet: A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról – 674

3/2016. (II. 8.) MNB rendelet: A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról – 675

2/2016. (II. 8.) AB határozat: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szabályainak – a 2011. évi CLVI. törvénnyel történő módosítását megelőző – az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem adózása szabályai egységes értelmezéséről szóló 3/2013. Közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről és a jogegységi határozat alkalmazásával meghozott, jogerős határozattal lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatának elrendeléséről – 682

26/2016. (II. 8.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 701

27/2016. (II. 8.) KE határozat: Bírói felmentésről – 701

28/2016. (II. 8.) KE határozat: Bírói felmentésről – 702

29/2016. (II. 8.) KE határozat: Bírói felmentésről – 702

30/2016. (II. 8.) KE határozat: Bírói felmentésről – 702

1022/2016. (II. 8.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról – 703

Letölthető PDF-ben.