Magyar Közlöny 2016/15

Olvasási idő: 6 – 10 perc

7/2016. (II. 9.) Korm. rendelet: Az Európai Unió tagállamainak a tengeri hajók újrafeldolgozása területén történő együttműködésével kapcsolatos rendelkezésekről – 708

8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet: Az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 709

9/2016. (II. 9.) Korm. rendelet: A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 714

10/2016. (II. 9.) Korm. rendelet: Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 715

11/2016. (II. 9.) Korm. rendelet: A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról – 716

12/2016. (II. 9.) Korm. rendelet: A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 732

13/2016. (II. 9.) Korm. rendelet: A HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 733

14/2016. (II. 9.) Korm. rendelet: A Fonciére Polygone Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 99,9934169% társasági részesedésének állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről – 735

15/2016. (II. 9.) Korm. rendelet: A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 735

6/2016. (II. 9.) FM rendelet: Az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról – 737

7/2016. (II. 9.) FM rendelet: Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról – 742

1/2016. (II. 9.) IM rendelet: A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról – 744

1023/2016. (II. 9.) Korm. határozat: A Világélelmezési Program Szolgáltató Központjának lehetséges budapesti elhelyezéséről – 746

1024/2016. (II. 9.) Korm. határozat: Az ENSZ Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapnál (IFAD) Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok kinevezéséről – 746

1025/2016. (II. 9.) Korm. határozat: A nagy tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátásának csökkentésére szolgáló Átmeneti Nemzeti Terv elfogadásáról – 747

1026/2016. (II. 9.) Korm. határozat: Az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálásáról – 747

1027/2016. (II. 9.) Korm. határozat: Az elektromobilitás elterjesztését szolgáló további intézkedésekről – 747

1028/2016. (II. 9.) Korm. határozat: A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elhelyezéséhez és működéséhez szükséges eszközbeszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről – 748

1029/2016. (II. 9.) Korm. határozat: A Lendvai Főkonzulátus megnyitásához kapcsolódó feladatokról – 748

1030/2016. (II. 9.) Korm. határozat: A magyarországi légimentés biztosításáról szóló 1607/2015. (IX. 8.) Korm. határozat módosításáról – 749

1031/2016. (II. 9.) Korm. határozat: A 2015. július 1-én megtartott magyar–szerb közös Kormányülésen a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a magyarországi szerb nemzetiség vonatkozásában hozott egyes döntések végrehajtásáról – 749

1032/2016. (II. 9.) Korm. határozat: A zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről – 750

1033/2016. (II. 9.) Korm. határozat: A kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 751

1034/2016. (II. 9.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében a kulturális intézmények működtetése érdekében Pécs Megyei Jogú Város részére történő többlettámogatás biztosításáról – 754

1035/2016. (II. 9.) Korm. határozat: A Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról – 754

1036/2016. (II. 9.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 755

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat: Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról – 757

10/2016. (II. 9.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 780

11/2016. (II. 9.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 780

12/2016. (II. 9.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 781

13/2016. (II. 9.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 781

14/2016. (II. 9.) ME határozat: Helyettes államtitkár felmentéséről – 782

15/2016. (II. 9.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 782

16/2016. (II. 9.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről – 782

17/2016. (II. 9.) ME határozat: Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről – 783

18/2016. (II. 9.) ME határozat: A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről – 783

Letölthető PDF-ben.