Közjegyzők Közlönye 2016/1

Olvasási idő: < 1 perc

  • Kuti Szilvia: Párkapcsolati formák Magyarországon: Élettársak a közjegyző előtt – “születéstől a halálig”
  • Ferge Zsigmond: Ismét a közjegyzők ügyében
  • Csonka Péter: Az új Ptk.-ban szabályozott szerződéses érvénytelenségi okok kazuisztikus jellegű bemutatása, néhány szerződéstípus kiemelésével
  • Kardos Ferenc: Osztályrabocsátás – Osztályos egyezség: Időszerű öröklési jogi kérdések a két jogintézmény köréből