Magyar Közlöny 2016/29

Olvasási idő: 4 – 6 perc

36/2016. (III. 3.) Korm. rendelet: Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről – 3381

37/2016. (III. 3.) Korm. rendelet: A vadászati hatósági jogkört érintő egyes kormányrendeletek módosításáról – 3388

38/2016. (III. 3.) Korm. rendelet: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról – 3389

39/2016. (III. 3.) Korm. rendelet: A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításról – 3414

40/2016. (III. 3.) Korm. rendelet: Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról – 3414

4/2016. (III. 3.) IM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról – 3416

Köf.5050/2015/4. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 3419

52/2016. (III. 3.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 3426

53/2016. (III. 3.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 3426

54/2016. (III. 3.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 3427

1101/2016. (III. 3.) Korm. határozat: A kormányzati célú hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával – 3427

1102/2016. (III. 3.) Korm. határozat: A Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról – 3427

1103/2016. (III. 3.) Korm. határozat: A derogációs ivóvízminőség-javító projektek végrehajtásához kapcsolódó egyes kormányhatározatok módosításáról – 3429

1104/2016. (III. 3.) Korm. határozat: Az egyes vízisport-létesítmények megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről – 3430

1105/2016. (III. 3.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 3433

1106/2016. (III. 3.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 3435

1107/2016. (III. 3.) Korm. határozat: Az NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről – 3437

1108/2016. (III. 3.) Korm. határozat: A Henkel Magyarország Termelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről – 3437

1109/2016. (III. 3.) Korm. határozat: A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdasági fejlesztési stratégiája végrehajtásához szükséges intézkedésekről – 3437

1110/2016. (III. 3.) Korm. határozat: A Hajléktalanokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról – 3438

1111/2016. (III. 3.) Korm. határozat: A budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar – Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a „budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-08. szerződés Alagúti és felszíni (járműtelepi) vágányok építése” tárgyú szerződés módosításának jóváhagyásáról – 3438

1112/2016. (III. 3.) Korm. határozat: A KEOP-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú („Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése” című), valamint a KEOP-5.6.0/12-2014-0020 azonosító számú („A Terrorelhárítási Központ 1101 Budapest, Zách u. 4. alatti objektumának területén található 7. számú épület energetikai korszerűsítése” című) projekt címének és forrásszerkezetének módosításáról – 3439

1113/2016. (III. 3.) Korm. határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú („Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon” című) projekt finanszírozásának megváltozásáról – 3441

27/2016. (III. 3.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 3443

Letölthető PDF-ben.