Magyar Jog 2016/2

Olvasási idő: 1 – 2 perc

  • Bodzási Balázs: Az új Ptk. esetleges módosításairól
  • Kónya István: Az igazságszolgáltatás és a média
  • Juhász László: Az új Polgári perrendtartás fellebbezésre vonatkozó szabályainak vitás kérdéseiről
  • Kovács László: A szellemi alkotások múltja és jövője
  • Csomós Tamás: Útközben – helyzetjelentés a Be. kodifikációról
  • Deák Zoltán: A kényszer és a fenyegetés mint büntethetőségi akadályok dogmatikai természetéről
  • Makács Adrienn: A fedezetelvonás megjelenése a házastársak ügyleteiben és az ebből eredő felelősség kérdései
  • Miholics Tivadar: A munkavállaló kötelezettségei a munkaviszonyban