Magyar Közlöny 2016/35

Olvasási idő: 2 – 4 perc

50/2016. (III. 11.) Korm. rendelet: A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 3756

16/2016. (III. 11.) FM rendelet: A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet módosításáról – 3758

17/2016. (III. 11.) FM rendelet: A földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 25/2015. (V. 27.) FM rendelet módosításáról – 3762

6/2016. (III. 11.) AB határozat: A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.594/2014/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 3764

71/2016. (III. 11.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 3774

72/2016. (III. 11.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 3774

1133/2016. (III. 11.) Korm. határozat: A Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2016. évi adományozásáról – 3775

1134/2016. (III. 11.) Korm. határozat: A Debrecen megyei jogú város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1191/2015. (III. 30.) Korm. határozat módosításáról – 3776

1135/2016. (III. 11.) Korm. határozat: A Terrorelhárítási Központ által ellátandó, a Karmelita kolostorhoz kapcsolódó személyvédelmi kiadások biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 3777

32/2016. (III. 11.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 3780

33/2016. (III. 11.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya közötti Gazdasági Együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 3780

Letölthető PDF-ben.