Közbeszerzési Szemle 2016/1-2

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Közbeszerzési aktualitások

 • Szerkesztőségi előszó a Közbeszerzési Szemle 2016. évi első számához
 • Berényi Nóra: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításai
 • Tátrai Tünde: Társadalmi előnyök és a közbeszerzés

Közbeszerzési jogalkalmazás

 • Galiba Judit – Kugler Tibor: A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai
 • A szakember válaszol
 • Szántó Veronika: A Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntései

Közbeszerzési tanulmányok, szakcikkek

 • Rakovitsné Szini Katalin: A kizáró okok és az alkalmasság igazolásának módja az új kormányrendelet tükrében
 • Bodon Bettina: Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30) Korm. rendelet, valamint a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015 (X.28.) Korm. rendelet megalkotásával járó jogszabályi változásokról
 • Varga Ágnes: Munkabérrel kapcsolatos előírások a közbeszerzésekben – a C-549/13. számú Bundesdruckerei, illetve a C-115/14. számú RegioPost ügyekben hozott ítéletek
 • Kugler Tibor: A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződések teljesítésének és módosításának ellenőrzése
 • Várhomoki-Molnár Márta: A koncessziós beszerzési eljárás
 • Berethalmi András: A hirdetményekkel kapcsolatos új szabályozás legfontosabb elemei