Magyar Közlöny 2016/46

Olvasási idő: 4 – 6 perc

74/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet: Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről – 4155

75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet: Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról – 4159

76/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet: Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról – 4172

9/2016. (IV. 5.) MvM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2016. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról – 4173

22/2016. (IV. 5.) FM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról – 4175

23/2016. (IV. 5.) FM rendelet: A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról – 4188

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet: A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről – 4192

Knk.IV.37.120/2016/3. számú végzés: A Kúria végzése – 4205

A Kúria közleménye: A Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról – 4207

5/2016. (IV. 5.) OGY határozat: A 2017. év Arany János-emlékévvé nyilvánításáról – 4208

6/2016. (IV. 5.) OGY határozat: A Magyar Felsőoktatás Napjáról – 4208

7/2016. (IV. 5.) OGY határozat: Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről – 4209

1157/2016. (IV. 5.) Korm. határozat: A közel-keleti térségben menekültként élő keresztény gyermekek oktatásának támogatásáról – 4209

1158/2016. (IV. 5.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében egyes soproni turisztikai fejlesztések támogatásával kapcsolatos intézkedésekről – 4210

1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat: Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról – 4211

1160/2016. (IV. 5.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 4213

1161/2016. (IV. 5.) Korm. határozat: Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2. és 3. prioritása keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek támogatásának növeléséről, valamint az IKOP-2.1.0-15-2016-00008 azonosító számú („Szántód–Kőröshegy–Balatonszentgyörgy vasútvonal korszerűsítése és kiegészítő munkák elvégzése” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról – 4215

1162/2016. (IV. 5.) Korm. határozat: A KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú („Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című) nagyprojekt-javaslat jóváhagyásáról – 4217

1163/2016. (IV. 5.) Korm. határozat: A KÖZOP-4.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú („Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése” című) projekt Integrált Közlekedési Operatív Programból finanszírozni tervezett, 2016. március 31-e után felmerülő költségeinek megelőlegezéséről – 4219

1164/2016. (IV. 5.) Korm. határozat: A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról – 4221

1165/2016. (IV. 5.) Korm. határozat: A magyar–szerb határszakaszon építendő manőver út kivitelezéséhez és a megbízható áramellátás biztosítása érdekében szükséges költségvetési források biztosításáról – 4223

Letölthető PDF-ben.