Magyar Közlöny 2016/44

Olvasási idő: 3 – 5 perc

62/2016. (III. 31.) Korm. rendelet: Az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 4113

63/2016. (III. 31.) Korm. rendelet: A nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok és biztonságos harmadik országok meghatározásáról szóló 191/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról – 4115

64/2016. (III. 31.) Korm. rendelet: Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 439/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 4116

65/2016. (III. 31.) Korm. rendelet: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról – 4118

66/2016. (III. 31.) Korm. rendelet: A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 4120

67/2016. (III. 31.) Korm. rendelet: A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 4121

68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet: Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról – 4122

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet: Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól – 4124

70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet: A hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról -4133

71/2016. (III. 31.) Korm. rendelet: A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról – 4136

72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet: Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 4136

73/2016. (III. 31.) Korm. rendelet: Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 4139

21/2016. (III. 31.) FM rendelet: A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet, valamint a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról szóló 4/2015. (II. 19.) FM rendelet módosításáról – 4140

1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat: Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről – 4144

1156/2016. (III. 31.) Korm. határozat: A turizmussal kapcsolatos állami feladat- és intézményrendszer átalakításához szükséges intézkedésekről – 4144

Letölthető PDF-ben.