Új Magyar Közigazgatás 2016/1

Olvasási idő: 2 – 3 perc

Tanulmányok

 • Pongrácz Alex: A közmenedzsment-reformok metamorfózisai
 • Fekete Letícia – Csiszár Miklós Béla: Az integritás menedzsment és a minőség menedzsment kapcsolatának vizsgálata – a Common Assessment Framework minőségmenedzsment modell integritás típusú elemzését végző tanulmány bemutatásán keresztül
 • Belényesi Emese: Alfavezetők a közigazgatásban?

Fórum

 • Jenei Zoltánné – Pulay Gyula. RÉS-elemzés – Módszer a szervezeti integritás kiépítésének és működése ellenőrzésének elősegítésére
 • Vasváriné Molnár Judit -Szabó Zoltán Gyula: A helyi önkormányzatok korrupciós veszélyeztetettsége és az azok kezelésre szolgáló kontrollok kiépítettségi szintje – az Állami Számvevőszék 2015. évi integritás felmérése alaőján
 • Gyergyák Ferenc: Önkormányzati rendeletek törvényességi felügyelete 2012-2014
 • Borbélyné Fülöp Hajnalka: Foglalkoztatási programok a Tetétlen községben
 • Hosszú János: Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi  Önkormányzata és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködése

Szakmai kérdések és válaszok

 • Boros Anita: Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban

Közigazgatási bíróság kontrollja

 • Lehóczki Balázs – Széplaki Nagy Gábor – Balogh Zsolt – Darák Péter – Szabó Annamária Eszter: Felsőbírósági jogesetek

Portré

 • Gyergyák Ferenc: Dr. Mogyorósi Sándor

Könyvismertető:

 • Csefkó Ferenc: Könyvismertető: “Közjog és jogállam. Tanulmányok Kiss László professzor 65. születésnapjára”
 • Csáki-Hatalovics Gyula Balázs: Recenzió az Edited by András Patyi – Ádám Rixer: “Hungarian Public Administration and Administrative Law” kötetről

Események

 • Imre Miklós: Közjogi és közigazgatási reformok Magyarországon – In Memoriam Lőrincz Lajos
 • Térey Vilmos – Varsányi Benedek: Beszámoló a közigazgatási bírák szakmai konferenciájáról – alkotmányjogi nézőpontból