Céghírnök 2016/5

Olvasási idő: < 1 perc

  • Kovács László: Változások a szerződésszegés szabályozásában VII.
  • Szerkesztőségi észrevétel
  • Lehoczki Zóra Zsófia: A know-how apportálhatóságával kapcsolatban felmerült kérdések az elmúlt évek bírói gyakorlatának és az új Polgári Törvénykönyv szabályozásának a tükrében
  • A bíróságok gyakorlatából – Vezető tisztségviselő eltiltásának mellőzése [Fővárosi Ítélőtábla 10. Cgtf. 44.329/2015/3.]
  • Erdős Károly – Nagy Dávid: 2014. évi fizetésképtelenségi és csőd-helyzetkép II.