Magyar Közlöny 2016/74

Olvasási idő: 2 – 3 perc

112/2016. (V. 27.) Korm. rendelet: A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról – 5692

16/2016. (V. 27.) NGM rendelet: A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható egyes szakképzési és felnőttképzési célú támogatások részletes szabályairól – 5718

14/2016. (V. 27.) NFM rendelet: A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosításáról – 5728

15/2016. (V. 27.) NFM rendelet: A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet módosításáról – 5730

Köm.5001/2016/3. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 5732

166/2016. (V. 27.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 5737

167/2016. (V. 27.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 5737

168/2016. (V. 27.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 5738

169/2016. (V. 27.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 5738

1250/2016. (V. 27.) Korm. határozat: A 2016. évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervről – 5739

58/2016. (V. 27.) ME határozat: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség partnerállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 5739

Letölthető PDF-ben.