Magyar Közlöny 2016/60

Olvasási idő: 4 – 6 perc

88/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet: Az egyes kormányrendeleteknek az uniós vámjog végrehajtásával összefüggő módosításáról – 4821

89/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 4829

90/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet: Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 4831

91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet: Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 4832

92/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet: A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet, valamint a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról – 4835

12/2016. (IV. 29.) MvM rendelet: Az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról – 4836

3/2016. (IV. 29.) MK rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról – 4838

30/2016. (IV. 29.) FM rendelet: A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről – 4845

11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet: Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól – 4879

12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet: A vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól – 4905

13/2016. (IV. 29.) NGM rendelet: A vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok köréről, alkalmazásuk és kibocsátásuk eljárási szabályairól, valamint a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó vámeljárás különös szabályairól – 4908

120/2016. (IV. 29.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 4914

121/2016. (IV. 29.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 4914

122/2016. (IV. 29.) KE határozat: Dandártábornoki kinevezésről – 4915

123/2016. (IV. 29.) KE határozat: Bírói felmentésről – 4915

124/2016. (IV. 29.) KE határozat: Bírói felmentésről – 4915

125/2016. (IV. 29.) KE határozat: Bírói felmentésről – 4916

126/2016. (IV. 29.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 4916

127/2016. (IV. 29.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 4916

128/2016. (IV. 29.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 4917

129/2016. (IV. 29.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 4917

130/2016. (IV. 29.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 4917

131/2016. (IV. 29.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 4918

132/2016. (IV. 29.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 4918

133/2016. (IV. 29.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 4918

134/2016. (IV. 29.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 4919

135/2016. (IV. 29.) KE határozat: A 216/2013. (V. 2.) KE határozat módosításáról – 4919

1213/2016. (IV. 29.) Korm. határozat: Magyarország 2016. évi Nemzeti Reform Programjának elfogadásáról – 4919

1214/2016. (IV. 29.) Korm. határozat: A 2016. évi fejlesztéspolitikai munkatervről – 4920

1215/2016. (IV. 29.) Korm. határozat: A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program végrehajtásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól – 4922

1216/2016. (IV. 29.) Korm. határozat: A 2014–2020 programozási időszak projektértékelési rendszere átalakításának alapelveiről és feladatairól – 4923

1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat: A terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról – 4923

1218/2016. (IV. 29.) Korm. határozat: Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos döntésről – 4925

1219/2016. (IV. 29.) Korm. határozat: Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2016. évi előirányzatáról történő átcsoportosításról, valamint a többletkapacitás-befogadások teljesítményének finanszírozására meghatározott összeg megemeléséről – 4932

1220/2016. (IV. 29.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 4934

Letölthető PDF-ben.