Magyar Közlöny 2016/61

Olvasási idő: 4 – 6 perc

93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet: A személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláíráshoz kapcsolódó időbélyegzés szolgáltatás bevezetéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról – 4939

94/2016. (V. 2.) Korm. rendelet: A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 4940

95/2016. (V. 2.) Korm. rendelet: Az Európa Center Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. Szirmabesenyő külterületén és az Európa Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Ipari Parkban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 4941

96/2016. (V. 2.) Korm. rendelet: A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 4943

31/2016. (V. 2.) FM rendelet: A természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet módosításáról – 4952

32/2016. (V. 2.) FM rendelet: Az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet módosításáról – 4955

33/2016. (V. 2.) FM rendelet: A Magyarország földrajzi középpontja természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 60/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosításáról – 4957

1221/2016. (V. 2.) Korm. határozat: A védelmi felkészítés egyes kérdéseiről – 4960

1222/2016. (V. 2.) Korm. határozat: Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió által tervezett katonai válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 1149/2015. (III. 17.) Korm. határozat módosításáról – 4965

1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat: A 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról – 4966

1224/2016. (V. 2.) Korm. határozat: Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint a kormányzati adatközpont egységes elhelyezéséhez szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról – 4976

1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat: Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról – 4977

1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat: A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról – 4981

1227/2016. (V. 2.) Korm. határozat: A nemzetpolitikailag kiemelt jelentőségű programok és megkezdett beruházások megvalósításához szükséges források biztosításáról – 4998

1228/2016. (V. 2.) Korm. határozat: A BT ROC Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről – 5000

47/2016. (V. 2.) ME határozat: Az ENSZ Közgyűlés globális kábítószer ügyekkel foglalkozó rendkívüli ülésszakán történő részvételről – 5000

48/2016. (V. 2.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) Szolgáltató Iroda Budapestre történő telepítéséről és jogállásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 5000

49/2016. (V. 2.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és az Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 5001

50/2016. (V. 2.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya között a kétoldalú kiadatási egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 5001

Letölthető PDF-ben.