Magyar Közlöny 2016/68

Olvasási idő: 3 – 4 perc

2/2016. (V. 12.) MEKH rendelet: A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról – 5282

16/2016. (V. 12.) BM rendelet: A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról – 5284

9/2016. (V. 12.) EMMI rendelet: A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet módosításáról – 5302

35/2016. (V. 12.) FM rendelet: A Keszthelyi-kastélypark természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 110/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról – 5305

137/2016. (V. 12.) KE határozat: Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről – 5307

138/2016. (V. 12.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 5307

139/2016. (V. 12.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 5308

140/2016. (V. 12.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 5308

1231/2016. (V. 12.) Korm. határozat: A Betegápoló Irgalmasrend egyes projektjeinek finanszírozásához szükséges intézkedésekről – 5309

1232/2016. (V. 12.) Korm. határozat: Egyes állami tulajdonú ingóságok Iraki Köztársaság Kurd Regionális Kormányának történő térítésmentes átadásáról – 5310

51/2016. (V. 12.) ME határozat: A Nemzetközi Távközlési Egyesület Részes Államainak Meghatalmazottak Értekezletein, Nemzetközi Távközlési Világértekezletein, Rádiótávközlési Világértekezletein, valamint Regionális Rádiótávközlési Értekezletein való magyar részvételről – 5310

52/2016. (V. 12.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 5311

53/2016. (V. 12.) ME határozat: A Magyar–Koszovói Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről – 5311

54/2016. (V. 12.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közös vízgyűjtőkön és a határvizeken történő együttműködésről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról – 5311

Letölthető PDF-ben.