Magyar Közlöny 2016/69

Olvasási idő: 4 – 6 perc

98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet: A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 5315

99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet: A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról – 5337

100/2016. (V. 13.) Korm. rendelet: Az egyes vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 5343

101/2016. (V. 13.) Korm. rendelet: A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 5351

102/2016. (V. 13.) Korm. rendelet: A nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 5352

103/2016. (V. 13.) Korm. rendelet: A Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 5354

104/2016. (V. 13.) Korm. rendelet: A Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 5359

105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet: A Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről – 5360

106/2016. (V. 13.) Korm. rendelet: A Homatech Recycling Zrt. Kaposváron megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Homatech Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 393/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről – 5362

107/2016. (V. 13.) Korm. rendelet: A Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 5364

17/2016. (V. 13.) BM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről – 5366

36/2016. (V. 13.) FM rendelet: A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosításáról – 5387

1233/2016. (V. 13.) Korm. határozat: A Honvédelmi Szakpolitikai Stratégia (2017-2026) előkészítésével összefüggő feladatokról – 5388

1234/2016. (V. 13.) Korm. határozat: A Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepének átlátható szervezetté történő minősítéséről – 5388

1235/2016. (V. 13.) Korm. határozat: Az infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az infokommunikációs infrastruktúra központi nyilvántartásáról – 5388

1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat: A nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről – 5389

1237/2016. (V. 13.) Korm. határozat: A közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából egyes Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról – 5391

1238/2016. (V. 13.) Korm. határozat: Az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása keretében megvalósításra kerülő kompkikötő létesítéséhez szükséges források biztosításáról – 5398

1239/2016. (V. 13.) Korm. határozat: Egy budapesti kajak-kenu szlalom pálya megvalósíthatóságáról és lehetséges helyszíneinek vizsgálatáról – 5398

1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat: Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról – 5401

1241/2016. (V. 13.) Korm. határozat: A TIOP-2.2.8.A-15/1 azonosító számú (“Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” című) konstrukció keretében egyes projektek támogatásáról

Letölthető PDF-ben.