Új folyóirat: Eljárásjogi Szemle 2016/1

Olvasási idő: 2 – 4 perc

Az alábbi új időszaki kiadványra szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét:
Eljárásjogi Szemle, amely a HVG-Orac Kiadó gondozásában jelenik meg nyomtatott formában előfizethető, de online bárki által elérhető a www.eljarasjog.hu oldalon, valamint kutatható a Jogkódex Szakcikk Adatbázisában is.

„Az eljárásjog majd minden területe megújul és emiatt fokozottan a szakmai közönség figyelmének középpontjába került az utóbbi időben. Erre tekintettel látjuk szükségesnek egy olyan szakfolyóirat indítását, mely tematikus, alapvetően három jogágat fog át, a büntető, a közigazgatási és a polgári eljárásjog területét nemzetközi kitekintéssel, de figyelme kiterjed minden eljárásjogi problémára. Ez a szemlélet reményeink szerint hozzájárul a három eljárásjogi terület művelői közötti eszmecsere erősödéséhez, amely mindhárom terület tekintetében megtermékenyítő lehet.

Az interdiszciplináris jelleget tükrözi és garantálja a szerkesztőbizottság összetétele is, melyben mindhárom jogterület szakemberei képviseltetik magukat, és akik áldozatos munkája nélkül a folyóirat elindulása nem vált volna lehetővé.

Az új szakfolyóirat célja nem kizárólag a kodifikációs folyamatok végigkísérése, illetve annak produktumaira való reflektálás, hanem az annak eredményeképpen hatályba lépő új törvényekkel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok összegzése.

A szakfolyóirat terveink szerint egy minőségorientált fóruma lehet az elméleti és gyakorlati szakemberek közötti párbeszédnek, így olvasótáborában is várhatóan ott lesznek a bírói, az ügyészi, az ügyvédi hivatás képviselő, a közigazgatás szakemberei. A színvonal biztosítása érdekében fontos szerepe van az anonim lektorálásnak, amely a szakterület elismert szakembereinek bevonásával történik.”

A 2016. év 1. számának tartalomjegyzéke:

  • Varga Zs. András: Az egyedi normakontroll iránti bírói kezdeményezések eljárási feltételei
  • Belovics Ervin: Az önvádra kötelezés tilalma és a terhelti vallomástétel megtagadásának joga
  • Darák Péter: Adózás rendje újratöltve
  • Parlagi Mátyás: A per észszerű időn belül történő befejezéséhez való jog, valamint a jogorvoslathoz való jog viszonya
  • Harsági Viktória: A modellválasztás dilemmái a kollektív igényérvényesítés hazai szabályozásánál*
  • Szabó Ildikó: Az Európai Bíróság ítélete a WebMindLicenses Kft. ügyében