Új folyóirat: megjelent a Parlamenti Szemle első száma

Olvasási idő: 2 – 3 perc

“A Parlamenti Szemle 2016-ban indult, évente két alkalommal megjelenő lektorált, magyar nyelvű tudományos folyóirat. A lap a parlamenti, parlamentarizmussal kapcsolatos kutatásoknak kíván fórumot biztosítani a jog- és politikatudomány művelői számára egyaránt. A lap a parlamenttel foglalkozó társadalomtudományok szakmailag lektorált (double blind peer review) folyóirata.”

On-line formában elérhető a http://www.parlamentiszemle.hu/ oldalon.

2016. év 1. számának tartalomjegyzéke:

TANULMÁNYOK

 • Hamza Gábor: Alkotmányfejlődés az Amerikai Egyesült Államokban, különös tekintettel a hatalmi ágak megosztására
 • Erdős Csaba: Az országgyűlési képviselők immunitása
 • Herbert Küpper – Szabó Zsolt: A jogalkotás alkotmányos keretei Közép- és Kelet-Európában
 • Kelemen Roland: A háború esetére szóló kivételes intézkedéseket tartalmazó 1912. évi LXIII. törvény országgyűlési vitája és sajtóvisszhangja

KITEKINTÉS

 • Halász Iván: A 2016. évi szlovák parlamenti választások
 • Varga Attila: A romániai kétkamarás parlament

FÓRUM

 • Magyar Zsóka: A Házszabályon túl
 • Szabó Zsolt: Mitől parlament egy törvényhozó szerv?

RECENZIÓ

 • Kukorelli István: Recenzió Soltész István: Bibliográfia az Alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről (1000-2014) című művéről
 • Petrétei József: Recenzió Erdős Csaba: Parlamenti autonómia. Aktustani elemzések az Országgyűlés jogállásáról és hatásköreiről című művéről
 • Stipta István: Recenzió Püski Levente: A Horthy-korszak parlamentje. A magyar országgyűlések története I. című könyvéről
 • Horváth Attila: Recenzió Halász Iván: Államfő, parlament, kormány. Az államszervezet fejlődése a visegrádi országokban 1989 után c. könyvéről