Családi Jog 2016/2

Olvasási idő: 2 – 2 perc

  • Fazekas Ágota: A gyermeki jogok érvényesülésének új tendenciái a családjogban
  • Fehérné Gaál Tünde: Gondolatok a kiskorú gyermekek véleménynyilvánításának és meghallgatásának elkerülhetetlenségéről a szülői felelősséget érintő perekben – a Budapest Környéki Törvényszék és a területhez tartozó járásbíróságok gyakorlata alapján
  • Hámori Antal: Javaslatok a családvédelmi szempontok hatékonyabb figyelembevételére az ügyvédi tevékenység szüneteltetése és betegállomány ideje alatt
  • “A családi jogviszonyok egész életre szólnak.” – Kőrös András interjúja dr. Tóthné Dr. Fábián Eszter címzetes egyetemi tanárral
  • Ferge Zsigmond: Az uniós polgár tartásáról gondoskodó, illegális munkavállaló szülő esete a belga hatósággal
  • Szeibert Orsolya: A gyermek jogellenes elvitelével kapcsolatos joggyakorlat Szlovéniában, Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában, Montenegróban és Macedóniában
  • Kőrös András: Az új Ptk. a Kúria gyakorlatában
  • Rohály Vanda: “Brave School World?” – gyermekjogok az iskola világában” konferenciabeszámoló
  • Szeiber Orsolya: A vallási jogok alkalmazása a bontóperekben és az öröklési jogvitákban az EU kollíziós jogának keretei között
  • Reiderné Bánki Erika: Szeibert Orsolya: A családjogi harmonizáció kérdései és lehetőségei Európában (könyvismertetés)