Magyar Közlöny 2016/87

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2016. évi LXV. törvény: A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Budapesti Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről – 6544

2016. évi LXVI. törvény: Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról – 6557

162/2016. (VI. 15.) Korm. rendelet: A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 6651

22/2016. (VI. 15.) BM rendelet: A távlati ivóvízbázisok megnevezéséről, valamint az egyes távlati ivóvízbázisokkal érintett települések jegyzékének megállapításáról – 6652

40/2016. (VI. 15.) FM rendelet: A Kerecsendi-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 151/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról – 6657

8/2016. (VI. 15. ) HM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról – 6659

11/2016. (VI. 15.) AB végzés: Alkotmányjogi panasz visszautasításáról – 6661

Letölthető PDF-ben.