Jogtudományi Közlöny 2016/6

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Kecskés András: Franciasaláta – felelős társaságirányítás francia módra
  • Székely János: A kötelező jogi képviselet és alkotmányossága Magyarország és Románia polgári perjogában
  • Szathmáry Zoltán: A lefoglalt és zár alá vett vagyon kezelésének szabályairól
  • Gál Andor: A jogos védelem szabályozási céljára vonatkozó elméletekről

Szemle

  • Faludi Gábor: Gondolatok a kártérítési jogról egy új monográfia kapcsán
  • Fazekas Éva Dóra: Személyi sérülés, nem vagyoni kártérítés és rehabilitáció Németországban a gépjármű balesetek tekintetében

Jogirodalom, jogélet

  • Jusztinger János: Magyar Jogtudósok V. kötet