Polgári Jog 2016/6

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Gárdos István: Folyószámla és fizetési számla
  • Tőkey Balázs: Az elővásárlási jog a Ptk.-ban

Jogesetelemzés

  • Marosi Zoltán: A társasági részesedés értékének csökkenése – fordulhat-e közvetlenül a tag kártérítési igénnyel a károkozó harmadik személlyel szemben? Megjegyzések a BDT2015. 3247. számú ítélet fényében

Ptk. a jogesetek tükrében

  • Pócza Alexandra: A mögöttes felelősség elévülése
  • Csépány Kristóf: Többszörös biztosítás és a túlbiztosítás tilalma a vagyonbiztosítási szerződés körében

Döntvény

  • PJD2016. 11
  • PJD2016. 12.

Fórum

  • Navratyil Zoltán: Az apai jogállás egyes kérdései a Ptk.-ban