Magyar Közlöny 2016/88

Olvasási idő: 3 – 5 perc

2016. évi LXVII. törvény: Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról – 6669

2016. évi LXVIII. törvény: A jövedéki adóról – 6726

2016. évi LXIX. törvény: A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról – 6793

2016. évi LXX. törvény: A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról – 6814

163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelet: A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 6818

19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet: A nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról – 6821

1/2016. PJE jogegységi határozat: A Kúria polgári jogegységi határozata – 6857

11/2016. (VI. 17.) OGY határozat: Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekről – 6863

12/2016. (VI. 17.) OGY határozat: Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról – 6863

193/2016. (VI. 17.) KE határozat: Bírói felmentésről – 6864

194/2016. (VI. 17.) KE határozat: Bírói felmentésről – 6864

195/2016. (VI. 17.) KE határozat: Bírói felmentésről – 6865

196/2016. (VI. 17.) KE határozat: Bírói felmentésről – 6865

197/2016. (VI. 17.) KE határozat: Bírói felmentésről – 6865

198/2016. (VI. 17.) KE határozat: Bírói felmentésről – 6866

199/2016. (VI. 17.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 6866

200/2016. (VI. 17.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 6866

201/2016. (VI. 17.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 6867

202/2016. (VI. 17.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 6867

203/2016. (VI. 17.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 6867

204/2016. (VI. 17.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 6868

205/2016. (VI. 17.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 6868

206/2016. (VI. 17.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 6868

Letölthető PDF-ben.