Magyar Közlöny 2016/93

Olvasási idő: 2 – 2 perc

42/2016. (VI. 28.) FM rendelet: A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról – 7376

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet: A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról – 7377

9/2016. (VI. 28.) IM rendelet: Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről – 7380

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet: A népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról – 7417

11/2016. (VI. 28.) IM rendelet: Az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről – 7422

20/2016. (VI. 28.) NGM rendelet: A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól szóló 4/2013. (II. 19.) NGM rendelet módosításáról – 7435

Letölthető PDF-ben.