Magyar Közlöny 2016/94

Olvasási idő: 3 – 5 perc

21/2016. (VI. 29.) MNB rendelet: Adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek egyes rendelkezései tartalmának a hatálybalépést megelőző megváltoztatásáról, valamint a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról – 7439

22/2016. (VI. 29.) MNB rendelet: Az Országos Betétbiztosítási Alap tagjai által fizetendő kockázatalapú változó díj megállapításának részletes szabályairól szóló 19/2016. (V. 25.) MNB rendelet módosításáról – 7447

18/2016. (VI. 29.) MvM rendelet: Az Információs Hivatal hivatásos állományának tagjai szolgálati viszonyának létesítéséről, módosításáról és megszüntetéséről – 7448

19/2016. (VI. 29.) MvM rendelet: A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosításáról – 7457

23/2016. (VI. 29.) BM rendelet: Egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 7462

44/2016. (VI. 29.) FM rendelet: A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosításáról – 7633

9/2016. (VI. 29.) HM rendelet: Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról – 7634

10/2016. (VI. 29.) HM rendelet: A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletnek az egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXVIII. törvénnyel összefüggő módosításáról – 7639

12/2016. (VI. 29.) IM rendelet: Az igazságügyi szakértőjelölti igazolványról – 7648

13/2016. (VI. 29.) IM rendelet: Az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról – 7650

14/2016. (VI. 29.) IM rendelet: Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvénnyel összefüggésben egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 7654

15/2016. (VI. 29.) IM rendelet: A formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet módosításáról – 7658

21/2016. (VI. 29.) NGM rendelet: A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 7659

22/2016. (VI. 29.) NGM rendelet: A hitelintézetekben a fogyatékos személyek pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését előíró szabályokról – 7666

223/2016. (VI. 29.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 7668

224/2016. (VI. 29.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 7668

225/2016. (VI. 29.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 7669

226/2016. (VI. 29.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 7669

227/2016. (VI. 29.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 7670

228/2016. (VI. 29.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 7670

229/2016. (VI. 29.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 7671

230/2016. (VI. 29.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 7671

231/2016. (VI. 29.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 7672

232/2016. (VI. 29.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 7672

Letölthető PDF-ben.