Magyar Jog 2016/6

Olvasási idő: 2 – 2 perc

 • Szalma József: Egyetemleges és osztott kártérítési felelősség a többes károkozás esetén – különös tekintettel az új Ptk. rendelkezéseire
 •  Jobbágyi Gábor: A magzat jogi helyzete művi megtermékenyítés esetén
 •  Pataky Tibor: A gépjármű-biztosítási irányelvekkel kapcsolatos legújabb európai bírósági döntések
 •  Stál József: A „feljelentő” és a „magánvádló” fogalmának problematikája egy konkrét bírósági ügy tükrében
 •  Suri Noémi: Az európai öröklési bizonyítvány mint a határon átnyúló jogérvényesítés eszköze
 •  Zoványi Nikolett: Szereptévesztés megtámogatva – Az állam magánjogi szerepkörének anomáliái
 •  Hajdú Gergely: A Paksi Atomerőmű kapacitásának bővítése a nemzetközi beruházási választottbíráskodás tükrében
 •  Dudás Attila: A hitelszerződések egyoldalú módosításának jogszerűsége a szerb jogban
 •  Deák Zoltán: Csemegire emlékeztek Kecskeméten
 •  Hoffman István: Hamza Gábor – Siklósi Iván (szerk.): Magyar Jogtudósok V. kötet
 •  Szabó Zsanett: Könyvbemutató a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán
 •  A Magyar Jogász Egylet pályázati felhívása
 •  Előzetes tájékoztató a XIII. Magyar Jogászgyűlésről