Magyar Közlöny 2016/104

Olvasási idő: 7 – 11 perc

183/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet: A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről – 8000

184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet: Az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról – 8007

185/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet: A titkosított kommunikációt biztosító alkalmazásszolgáltatók és a titkos információgyűjtésre feljogosított szervezetek együttműködésének rendjéről – 8010

186/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő módosításáról – 8012

187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztésével összefüggő módosításáról – 8016

188/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet: A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 8023

189/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet: A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról – 8029

190/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet: A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 8034

191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet: Az egyes kormányrendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásának átalakításával összefüggő módosításáról – 8034

192/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet: A közúti közlekedési hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról – 8045

193/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet: Egyes vasúti tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 8046

194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet: Az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról – 8064

195/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet: A térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről – 8067

196/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet: A hulladékról szóló törvény módosításához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról – 8072

197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet: A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről – 8074

198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet: A Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 8077

25/2016. (VII. 13.) MNB rendelet: A „Zsigmond aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról – 8080

26/2016. (VII. 13.) MNB rendelet: A szélfelirattal ellátott „Zsigmond aranyforintja” arany emlékérme kibocsátásáról – 8081

27/2016. (VII. 13.) MNB rendelet: A „Zsigmond aranyforintja” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról – 8083

46/2016. (VII. 13.) FM rendelet: A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról – 8085

Köf.5016/2016/4. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 8101

1357/2016. (VII. 13.) Korm. határozat: A Nemzeti Autóbusz Beszerzési Bizottságról – 8104

1358/2016. (VII. 13.) Korm. határozat: A Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér és környezete felújításával kapcsolatos egyes intézkedésekről – 8105

1359/2016. (VII. 13.) Korm. határozat: A Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat módosításáról – 8106

1360/2016. (VII. 13.) Korm. határozat: A 2015. évi Milánói Világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos összkormányzati feladatok végrehajtása koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1192/2015. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról – 8107

1361/2016. (VII. 13.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 8107

1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozat: A Mura nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról – 8109

1363/2016. (VII. 13.) Korm. határozat: Az egyes, a regionális operatív programok keretében finanszírozott projektek el nem számolható költségeinek Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet terhére történő finanszírozásáról – 8118

1364/2016. (VII. 13.) Korm. határozat: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a foglalkoztatási paktumok, a fenntartható közlekedésfejlesztés, valamint a gazdaságfejlesztést ösztönző közlekedésfejlesztés témájú felhívásokra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról – 8120

1365/2016. (VII. 13.) Korm. határozat: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról – 8127

1366/2016. (VII. 13.) Korm. határozat: Egyes, a TOP-1.3.1-15 azonosító jelű („A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról – 8129

1367/2016. (VII. 13.) Korm. határozat: A GINOP-2.3.2-15 azonosító számú („Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című) pályázati felhívás első körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektek támogatásához való hozzájárulásról – 8137

1368/2016. (VII. 13.) Korm. határozat: Egyes, a GINOP-2.2.1-15 azonosító jelű („Versenyképességi és kiválósági együttműködések” című) pályázati felhívás első körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról – 8141

1369/2016. (VII. 13.) Korm. határozat: A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról – 8144

1370/2016. (VII. 13.) Korm. határozat: A 2014–2020 programozási időszak projektértékelési rendszere átalakításának alapelveiről és feladatairól szóló 1216/2016. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról – 8155

Letölthető PDF-ben.