Magyar Közlöny 2016/142

Olvasási idő: 3 – 5 perc

280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet: A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről – 69765

281/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet: Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 69772

282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet: Az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról – 69781

283/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet: Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról – 69882

284/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet: A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról – 69883

285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet: A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 69883

65/2016. (IX. 21.) FM rendelet: A földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról – 69892

15/2016. (IX. 21.) AB határozat: A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 344. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 69934

316/2016. (IX. 21.) KE határozat: Bírói felmentésről – 69946

317/2016. (IX. 21.) KE határozat: Bírói felmentésről – 69946

318/2016. (IX. 21.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 69946

319/2016. (IX. 21.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 69947

1502/2016. (IX. 21.) Korm. határozat: A 2024. évi XXXIII. nyári Olimpiai Játékok és a XVII. nyári Paralimpiai Játékok Budapesten történő megrendezésével összefüggő pályázati garanciákról – 69947

1503/2016. (IX. 21.) Korm. határozat: A Nemzeti Önkéntes Tanácsról – 69963

1504/2016. (IX. 21.) Korm. határozat: A Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól – 69964

1505/2016. (IX. 21. Korm. határozat: Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról – 69965

1506/2016. (IX. 21.) Korm. határozat: Az autóbusszal személyszállítási közszolgáltatásokat végző társaságok számára történő forrás biztosításáról – 69970

1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat: A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről – 69971

1508/2016. (IX. 21.) Korm. határozat: A Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 69974

Letölthető PDF-ben.