Polgári Jog 2016/9

Olvasási idő: < 1 perc   Tanulmány

  • Dr. Gyöngyösiné Dr. Antók Éva: A be nem hajtott követelések felosztása a felszámolási eljárásban
  • Siklósi Iván: A semmisség és a megtámadhatóság szembeállításának problémáihoz a magyar polgári jogban

Ptk. a jogesetek tükrében

  • Pajor Petra: A munkáltató és az alkalmazott egyetemleges felelőssége
  • Varga Yvett: Faktoring szerződés a Ptk.-ban

Döntvény

  • PJD2016. 16.
  • PJD2016. 17.

Fórum

  • Bene Lajos: A jogalkotással okozott kár megtérítése körében kialakult bírói gyakorlat a hatályos Ptk. tükrében