Polgári Jog 2016/10

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Leszkoven László: A szolgáltatás és annak teljesítése: a tartalom és szerződésszegés kapcsolata

Jogesetelemzés

  • Sobor Dávid: A gazdasági társaság fogalma és a Polgári Törvénykönyv alapján formálódó joggyakorlat – Tűnődések egy ítélőtáblai határozat margójára

Ptk. a jogesetek tükrében

  • Rajkai Bence: Veszélyes üzemi tevékenység és a non-cumul szabály
  • Takács Dániel: A szerződésátruházás hatása a kötelemre

Döntvény

  • PJD2016.18
  • PJD2016.19

Fórum

  • Lehoczki Zóra Zsófia : Az apport értékének a meghatározása, különös tekintettel a szakértőkre és a felülértékelésért való felelősségre