Polgári Jog 2016/11

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Fuglinszky Réka: „Szomszédjogi generálklauzula” (Ptk. 5:23. §): változatlan koncepció, változó kihívások I.
  • Török Tamás: A vezető tisztségviselő hitelezőkkel szembeni felelősségével kapcsolatos álláspontok

Ptk. a jogesetek tükrében

  • Csaba Orsolya: Késedelmi kamat a Ptk.-ban
  • Völcsey Balázs: Az elévülés megszakítása

Döntvény

  • PJD2016. 20.
  • PJD2016. 21.

Fórum

  • Görög Márta: Az ezerarcú magánjog: a jogfejlődés útjai és lehetőségei a XXI. században – Beszámoló a Magánjogot Oktatók Egyesülete és a Magánjogot Oktató Fiatalok éves rendes konferenciájáról
  • Pusztahelyi Réka: Beszámoló a Polgári Jogot Oktatók XXII. Országos Találkozójáról