JeMa 2016/3

Olvasási idő: 2 – 2 perc

ALKOTMÁNYJOG

  • Bodnár Eszter – Varsányi Benedek: Az Alkotmánybíróság határozata a határontúli magyarok választójogának gyakorlásáról
  • Gárdos-Orosz Fruzsina – Gárdos Péter: Az Alkotmánybíróság második határozata a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseiben alkalmazott egyoldalú szerződésmódosítási jogra vonatkozó törvényi szabályozásról

MAGÁNJOG ÉS MUNKAJOG

  • Zaccaria Márton Leó: A Kúria munkaügyi elvi határozata a diszkriminációs perekben alkalmazandó speciális bizonyítási szabályokról

BÜNTETŐJOG

  • Németh-Szebeni Zsófia: A Miskolci Törvényszék ítélete a közösség tagja elleni erőszakról
  • Ambrus István: Adalékok a Debreceni ítélőtábla emberölési ügyben hozott döntéséhez

KÖZIGAZGATÁSI JOG

  • Deák Dániel: A Kúria ítélete kettős adóztatási egyezmény tárgyában

LUXEMBOURGI JOGYGYAKORLAT

  • Deák Dániel: Az Európai Bíróság ítélete a joggal való visszaélésről adóügyekben

STRASBOURGI JOGGYAKORLATOK:

  • Kirs Eszter – Pap András László: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a gyűlölet-bűncselekmények esetén folytatott nyomozásról