Magyar Közlöny 2016/193

Olvasási idő: 2 – 3 perc

404/2016. (XII. 8.) Korm. rendelet: A nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek egyszeri juttatásáról – 79456
31/2016. (XII. 8.) MvM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosításáról – 79458
36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet: A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról – 79459
76/2016. (XII. 8.) FM rendelet: Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról – 79466
49/2016. (XII. 8.) NGM rendelet: A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról – 79469
51/2016. (XII. 8.) NFM rendelet: A nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 3/2014. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról – 79483
467/2016. (XII. 8.) KE határozat: Bírói felmentésről – 79484
468/2016. (XII. 8.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 79484
469/2016. (XII. 8.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 79485
1721/2016. (XII. 8.) Korm. határozat: Az egyes fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 1668/2016. (XI. 23.) Korm. határozattal összefüggésben szükséges további intézkedésről – 79485

Letölthető PDF-ben.