Magyar Jog 2016/11

Olvasási idő: 1 – 2 perc

TANULMÁNYOK

  • Martonyi János: Szuverenitás a nemzetközi kapcsolatokban
  • Bujdos Iván Ákos: A bírói gyakorlat hatása a Btk. 365. § (1) bekezdése szerinti rablás elkövetési magatartásának értelmezésére
  • Fodor László: Klímavédelem vs. törvényesség a távhőszolgáltatás helyi szabályai kapcsán
  • Stegmajerné Varga Zsuzsanna: Igazság – hazugság – poligráf
  • Kovács Gábor: Szakkonzultáns és társszakértő szerepe az orvosszakértői bizonyításban
  • Nyilas Anna: A keresetváltoztatás korlátai a polgári perben
  • Soós Eszter – Zana Gabriella: Gondolatok a végrehajtás nem peres eljárásban történő megszüntetésével kapcsolatban

SZEMLE

  • Prugberger Tamás: Egy figyelemre méltó mű a munkáltatói kárfelelősség komplexitásáról a bírói gyakorlat vetületében
  • Nekrolog: Domé Györgyné halálára
  • Beszámoló a Tizenharmadik Magyar Jogászgyűlésről