Magyar Közlöny 2016/191

Olvasási idő: 6 – 10 perc

2016. évi CXXXI. törvény: A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről – 79028
2016. évi CXXXII. törvény: A Honvédelmi Sportszövetségről – 79039
2016. évi CXXXIII. törvény: A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosításáról – 79044
2016. évi CXXXIV. törvény: A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról – 79049
2016. évi CXXXV. törvény: A dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról – 79050
2016. évi CXXXVI. törvény: A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról – 79056
2016. évi CXXXVII. törvény: Egyes törvényeknek az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésével és kezelésével összefüggésben történő módosításáról – 79064
2016. évi CXXXVIII. törvény: Az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról – 79069
2016. évi CXXXIX. törvény: A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról – 79087
390/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet: A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról – 79092
391/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet: Az állami közlekedésbiztonsági szerv kijelöléséről – 79104
392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet: A katonai légügyi hatóság kijelöléséről – 79105
393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet: Az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról – 79107
394/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet: Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 79128
395/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet: A BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdésekről – 79136
396/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet: Az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról – 79137
397/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet: A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról – 79146
398/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet: A Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 79146
399/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet: A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 79147
400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet: Egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő módosításáról – 79148
401/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet: Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 79169
402/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet: A Győr területén autóipari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 79175
403/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet: A Szentes területén élelmiszeripari kapacitásbővítésre irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 79176
22/2016. (XII. 5.) AB határozat: Az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdésének értelmezéséről – 79179
465/2016. (XII. 5.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 79198
1703/2016. (XII. 5.) Korm. határozat: Az Azerbajdzsánnal megvalósuló kulturális együttműködésről – 79198
1704/2016. (XII. 5.) Korm. határozat: Az Alaptörvény értékeinek az államigazgatás személyzeti politikájában történő megjelenítéséről – 79199
1705/2016. (XII. 5.) Korm. határozat: Az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó szakpolitika keretstratégiájának 2014–2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről – 79200
1706/2016. (XII. 5.) Korm. határozat: Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer szükséges továbbfejlesztéséhez és külső üzemeltetés támogatásának biztosításához kapcsolódó feladatok meghatározásáról – 79202
1707/2016. (XII. 5.) Korm. határozat: Az Akkreditálási Tanácsról szóló 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról – 79204
1708/2016. (XII. 5.) Korm. határozat: A határon túli magyar településeken felállított első világháborús emlékművek felújításáról – 79205
1709/2016. (XII. 5.) Korm. határozat: A Modern Városok Program keretében a kaposvári Csiky Gergely Színház felújítása érdekében támogatás biztosításáról szóló 1529/2016. (IX. 29.) Korm. határozat módosításáról – 79205
1710/2016. (XII. 5.) Korm. határozat: A Makovecz Imre életművének gondozásával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról – 79206
1711/2016. (XII. 5.) Korm. határozat: A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról – 79208
1712/2016. (XII. 5.) Korm. határozat: A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kiszolgálásának további előkészítéséről – 79208
1713/2016. (XII. 5.) Korm. határozat: A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak repülőtéri légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés céljából nyújtott támogatásról – 79209
1714/2016. (XII. 5.) Korm. határozat: A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról – 79209
1715/2016. (XII. 5.) Korm. határozat: Egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítésének forrásigényéről szóló 1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozat módosításáról – 79210
1716/2016. (XII. 5.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 79211
1717/2016. (XII. 5.) Korm. határozat: A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról – 79213
1718/2016. (XII. 5.) Korm. határozat: A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról – 79300
130/2016. (XII. 5.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 79304

Letölthető PDF-ben.