Magyar Közlöny 2016/192

Olvasási idő: 2 – 3 perc

2016. évi CXL. törvény: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről – 79306
8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet: Az elektromágneses összeférhetőségről – 79429
47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet: A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról – 79441
48/2016. (XII. 6.) NGM rendelet: A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról, valamint az elektromágneses összeférhetőségről szóló 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet hatályon kívül helyezéséről – 79449
50/2016. (XII. 6.) NFM rendelet: Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről – 79449
466/2016. (XII. 6.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 79450
1719/2016. (XII. 6.) Korm. határozat: Magyarország kilépéséről a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership) elnevezésű nemzetközi kezdeményezésből – 79450
1720/2016. (XII. 6.) Korm. határozat: A Miniszterelnökség fejezeten belüli közfeladat ellátáshoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról – 79451

Letölthető PDF-ben.