Magyar Közlöny 2016/206

Olvasási idő: 1 – 2 perc

33/2016. (XII. 16.) MvM rendelet: A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról – 82588
38/2016. (XII. 16.) EMMI rendelet: A nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól – 82591
84/2016. (XII. 16.) FM rendelet: Egyes levegőminőségi tárgyú rendeletek módosításáról – 82592

Letölthető PDF-ben.