Magyar Közlöny 2016/205

Olvasási idő: 4 – 6 perc

435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet: A befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról – 82379
436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet: A biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról – 82380
437/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet: A biztosítók, a többes ügynökök és az alkuszok panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról – 82401
438/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet: Az ÁÉKBV-alapkezelő panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról – 82403
439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet: A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről – 82404
440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet: A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról – 82404
441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet: Egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 82422
442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet: A felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról – 82441
443/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet: A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 82461
444/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet: A lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról – 82467
445/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet: Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról – 82467
446/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet: A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 82469
447/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet és a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról – 82484
52/2016. (XII. 16.) BM rendelet: Az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható juttatásokról, támogatásokról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról – 82487
53/2016. (XII. 16.) BM rendelet: Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi alkalmazotti állományát érintő végrehajtásáról – 82493
83/2016. (XII. 16.) FM rendelet: A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 82497
53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet: A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről – 82499
485/2016. (XII. 16.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 82581
486/2016. (XII. 16.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 82581
487/2016. (XII. 16.) KE határozat: A gazdasági versenyhivatal versenytanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról – 82582
1782/2016. (XII. 16.) Korm. határozat: Az Európai Bizottság Horizon 2020 keretprogramjának Teaming konstrukciójában nyertes HCEMM projekt-konzorcium felsőoktatási intézmény tagjainak nonprofit gazdasági társaságban való részesedésszerzéséhez való hozzájárulásról – 82582
1783/2016. (XII. 16.) Korm. határozat: Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló nemzeti szakpolitikai keret című programról – 82582
1784/2016. (XII. 16.) Korm. határozat: „A globális felelősségvállalásra nevelésről a formális és nem-formális oktatásban Magyarországon” című koncepcióról – 82583
1785/2016. (XII. 16.) Korm. határozat: A „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” elfogadásáról – 82584
1786/2016. (XII. 16.) Korm. határozat: A Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 82584
133/2016. (XII. 16.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 82585

Letölthető PDF-ben.