Magyar Közlöny 2016/204

Olvasási idő: 4 – 7 perc

430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet: A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról – 82293
431/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet: A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettségről – 82294
432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról – 82295
433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet: A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól – 82314
434/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet: Az EDF International S.A.S.-nek az EDF DÉMÁSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedése ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről – 82323
1762/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2017. évi programstratégiájának jóváhagyásáról – 82324
1763/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: A határátkelőhelyeken átlépő tehergépjárművek és vasúti szerelvények gyorsabb és eredményesebb átvizsgálásának fejlesztési lehetőségeiről, az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közös közúti és vasúti röntgenberendezéseinek beszerzéséről – 82328
1764/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: A 2016. évi riói olimpián és paralimpián elért kimagasló sporteredmények állami jutalmának biztosítása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 82328
1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról – 82330
1766/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok közötti feladat- és intézmény átadás-átvételéről – 82342
1767/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról – 82344
1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról – 82346
1769/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Felsőoktatási feladatok támogatása alcím, 6. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról – 82354
1770/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról – 82354
1771/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: Az Országvédelmi Alapból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes Korm. határozatok módosításáról – 82356
1772/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: Az öntözésfejlesztési beruházások elősegítéséhez szükséges Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv elkészítéséhez szükséges költségvetési fedezet biztosításáról – 82359
1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról – 82359
1774/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: A Magyar Nemzeti Filmarchívum tevékenységének megújításáról, valamint az ehhez szükséges többletforrás biztosításáról – 82361
1775/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: A Budapest, I. kerület, Úri utca 45. szám alatti ingatlan állam részére történő megvásárlásáról – 82364
1776/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatásáról – 82366
1777/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésével kapcsolatos intézkedésekről – 82368
1778/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: A Rudnay Sándor Alapítvány támogatásáról – 82371
1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről – 82373
1780/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: A Hagyományok Háza mint a Kárpát-medencei néphagyomány átörökítésének kiemelkedő jelentőségű nemzeti kulturális intézménye gazdasági megerősítéséhez, feladatbővüléséhez szükséges intézkedésekről – 82374
1781/2016. (XII. 15.) Korm. határozat: Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról – 82376

Letölthető PDF-ben.