Magyar Közlöny 2016/203

Olvasási idő: 3 – 5 perc

2016. évi CLI. törvény: A Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Főparancsnok Parancsnoksága, valamint a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO műveletek, gyakorlatok, és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során befogadó nemzeti támogatás biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről – 81991
2016. évi CLII. törvény: A higanyról szóló Minamata Egyezmény kihirdetéséről – 82006
2016. évi CLIII. törvény: A Magyarország Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről – 82056
2016. évi CLIV. törvény: A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről – 82078
2016. évi CLV. törvény: A hivatalos statisztikáról – 82098
2016. évi CLVI. törvény: A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól – 82116
2016. évi CLVII. törvény: Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről – 82120
2016. évi CLVIII. törvény: A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról – 82121
2016. évi CLIX. törvény: A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról – 82154
2016. évi CLX. törvény: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról – 82154
2016. évi CLXI. törvény: A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosításáról – 82171
2016. évi CLXII. törvény: Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról – 82189
2016. évi CLXIII. törvény: A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról – 82191
2016. évi CLXIV. törvény: Egyes törvényeknek a táncművészeti életjáradék bevezetésével összefüggő módosításáról – 82200
427/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet: Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről – 82204
428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet: Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól – 82220
429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet: A turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról 82261
37/2016. (XII. 15.) EMMI rendelet: Egyes, gyógyászati segédeszközökkel, orvostechnikai eszközökkel és védőnői ellátással kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról – 82264
82/2016. (XII. 15.) FM rendelet: Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet módosításáról – 82288
1007/2016. (XII. 15.) AB Tü. határozat: Az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről – 82290

Letölthető PDF-ben.