Versenytükör 2016/2

Olvasási idő: 2 – 3 perc

 • Hajós Ádám – Vékony András: Szemelvények a Magyar Telekom Nyrt. Vidanet Zrt. feletti irányításszerzési kísérleteiből
 • Kelecsényi Beáta Réka: A kis- és középvállalkozások és a versenyjog kapcsolata az ideális megfelelési politika tükrében
 • Kocsis Márton és Dezső Attila: Versenyjogi compliance vagy közbeszerzési öntisztázás? – aktuális kérdések két jogterület határán
 • Kopácsi István: Wiretapping in U.S. competition proceedings
 • Kulcsár Andrea: Egységes lehet-e a digitális piac? – Területi alapú tartalomkorlátozás az e-kereskedelemben
 • Pünkösty András: A „gun-jumping” jelensége a fúziókontroll-eljárásokban – nemzetközi kitekintés és a GVH kezdeti gyakorlata
 • Réger Ákos: Az áthárítás mértékének kérdésköre a Sainsbury’s/MasterCard-ügy tükrében
 • Tóth Kitti: Az Európai Bizottság e-kereskedelmi piacon lefolytatott ágazati vizsgálatának bemutatása
 • Veress Bernadett Ildikó: Rendkívül nagy méretű adatállományok és a versenyjog kapcsolata
 • Bak László: A GIS-kartell utóélete – Gazdasági Versenyhivatal kontra Siemens Aktiengesellschaft Österreich (C-102/15. sz. ügy)
 • Dömötörfy Borbála: Az Európai Unió Törvényszékének ítélete a Lundbeck-ügyben
 • Köcse Ildikó: Milyen körülmények között válik tisztességtelenné egy kapcsolt ajánlat?
 • Kuritár Dávid: A szolgáltatást nyújtó vállalkozás versenyellenes magatartásáért való felelősség
 • Nacsa Mónika: Hol a teljes bírósági felülvizsgálat határa? A C-523/15. P. számú ügyről
 • Nedeczky Anna: Genentech-ügy (C-567/14): aki fizet, azt nem perlik, avagy a szabadalmas díjfizetési kötelezettségéről
 • Szalatkay Judit: Minimumtarifák meghatározása az EUMSZ 101. cikkének sérelme nélkül – közhatalmi jogosítványok állam általi delegálhatósága
 • Szilágyi Pál: Doris Hildebrand: The Role of Economic Analysis in EU Competition Law