Magyar Közlöny 2016/208

Olvasási idő: 3 – 5 perc

2016. évi CLXV. törvény: Egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében történő módosításáról – 82617
2016. évi CLXVI. törvény: Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról – 82619
2016. évi CLXVII. törvény: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények módosításáról – 82634
2016. évi CLXVIII. törvény: Az elektronikus hírközléssel és a fogyasztóvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról – 82643
2016. évi CLXIX. törvény: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról – 82657
448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet: Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 82658
449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet: Egyes társadalombiztosítási és családpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 82677
450/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet: A fővárosi és megyei kormányhivatal elektronikus űrlapra épülő ügyintézésnél alkalmazott egyedi eljárásrend, az automatikus döntéshozatal, valamint a kapcsolódó nyilvántartási és ügyfélkapcsolati szolgáltatások részletes szabályairól – 82684
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet: Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól – 82689
452/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet: A rádióberendezésekkel kapcsolatos megfelelőségértékelési tevékenységet engedélyező kijelölő hatóságról – 82736
453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 82736
454/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet: A 2016. és a 2017. évben a szélerőművek, illetve szélerőmű parkok létesítésére és használatbavételére kiadható hatósági engedélyek számának és az engedélyezhető szélerőművek, illetve szélerőmű parkok teljesítményének meghatározásáról – 82737
34/2016. (XII. 19.) MvM rendelet: A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet módosításáról – 82739
85/2016. (XII. 19.) FM rendelet: A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról – 82739
35/2016. (XII. 19.) OGY határozat: A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 35/2013. (V. 16.) OGY határozat módosításáról – 82785
36/2016. (XII. 19.) OGY határozat: A keresztényüldözés és a közel-keleti és afrikai népirtás elítéléséről és az üldözöttek támogatásáról – 82786
1789/2016. (XII. 19.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 82787
1790/2016. (XII. 19.) Korm. határozat: A Központi Közigazgatási Irattár kialakításának vizsgálatáról – 82789
1791/2016. (XII. 19.) Korm. határozat: A 2017. évi CeBIT nemzetközi infókommunikációs vásáron történő magyar részvételről és a 2018. évi vásár kiemelt partnerország státuszának megpályázásáról – 82789

Letölthető PDF-ben.